نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اولیا و مربیان دبیرستان شهید خسروی برگزار شد.

جلسه اولیا و مربیان دبیرستان شهید خسروی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه اولیا و مربیان دبیرستان شهید محمد رضا خسروی، با حضور کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش ، سرداری کارشناس حراست و کادر مدرسه برگزار گردید.

در این مراسم کمالی ضمن تاکید بر نقش اولیا در پیشرفت درسی و اخلاقی دانش آموزان، مشارکت اولیا و مربیان مدرسه را شرط اساسی موفقیت مدرسه و دانش آموزان دانست .