نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی

جلسه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی


جلسه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ  جلسه آموزشی رابطان هسته مشاوره مدارس ابتدایی  با حضورمدیران مدارس ابتدایی  در محل اداره آموزش وپرورش برگزار گردید
.

در این کارگاه آموزشی " آزادنیا " مدرس این دوره مطالبی راجع به  کودکان پیش فعال و تشویق دانش آموزان ارائه نمود

.

در پایان به سئوالات حاضرین در این زمینه پاسخ داده شد

                               

                                       

                                     .