نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اعضای شورای شهر زارچ با آموزش و پرورش

جلسه اعضای شورای شهر زارچ با آموزش و پرورش


جلسه اعضای شورای شهر زارچ با آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، با تقدیر از رویکرد شورای اسلامی و حضور در آموزش و پرورش گفت:این حضور پشتگرمی بسیار قوی برای آموزش و پرورش است .

 " کمالی"  لزوم تعامل و همكاري شوراي اسلامي شهر با اين اداره در جهت رفع مشكلات موجود در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت را مورد تاكيد قرار داد و موفقيت در اين عرصه را بدون اين همكاريها و تعاملات غير ممكن دانست .

" ابوترابی " رئیس شورای اسلامی شهر زارچ با قدرداني از تلاش و اقدامات اداره آموزش و پرورش در عرصه فرهنگ و تعليم و تربيت اظهار اميدواري كرد: تعامل و همكاري اعضاي شوراي اسلامي شهر و اداره آموزش و پرورش ، زمينه ارتقاء فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و تربيتي و خدمت بيشتر به شهروندان زارچ را بيش از گذشته فراهم نمايد.

در این نشست اعضای شوراي اسلامي شهر زارچ، خواستار همکاری و تعامل با آموزش و پرورش  در راستای تحقق اهداف متعالی  آموزش وپرورش شدند.