نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

جلسه ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایاتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات با حضور "برزگری" ریاست ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، سرداری کارشناس حراست منطقه و مدیران مدارس منطقه به منظور آشنایی بیشتر مدیران مدارس با قوانین در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.