نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ارائه گزارش عملکرد 4 ماهه حوزه پرورشی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

جلسه ارائه گزارش عملکرد 4 ماهه حوزه پرورشی با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،معاونین و مربیان حوزه پرورشی طی جلسه ای با ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به تشریح گزارشات شاخص 4 ماهه خود در سال تحصیلی 1402-1401 پرداختند.