نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموز ان برگزار شد

جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموز ان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور "میر شریف" رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان و همراهانشان،رئیس اداره آموزش و پرورش، مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی زارچ و دیگر مسئولین در دفتر ریاست برگزار شد.

در این نشست در مورد پیرامون مسائل و اهداف راهبردی اتحادیه انجمن اسلامی در سطح منطقه مباحثی را مطرح نمودند.