نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اتاق فکر آموزش و پرورش زارچ

جلسه اتاق فکر آموزش و پرورش زارچ


جلسه اتاق فکر آموزش و پرورش زارچ

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ اتاق فکر آموزش و پرورش زارچ با حضور رئیس اداره و معاونین و چند تن از کارشناسان  اداری با هدف تحقق اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت برگزار شد

در ابتدا  " محمد کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  گفت: فلسفه وجودی  تشکیل اتاق فکر آموزش و پرورش ،فراهم کردن پشتوانه خاص علمی با استفاده از فکر و اندیشه  صاحب نظران شاغل و بازنشسته در    اجرای برنامه های کمی و  کیفی آموزشی و پرورشی است.

" کمالی "  با تأکید بر این که  قبل از برگزاری هر جلسه دستور کار مشخص به اعضای جلسه ارسال شود افزود: با توجه به اهمیت موضوعات در آموزش و پرورش  اولویت جلسات اتاق فکر ، ارائه راهکار علمی و عملی توسط اعضا مورد انتظار می باشد  نه حضور فیزیکی و برگزاری جلسات فرمایشی .

وی تقویت بنیه علمی دانش آموزان ،توانمند سازی معلمان، توجه جدی به وضعیت رفاهی و معیشتی فرهنگیان و جذب خیرین بومی در مشارکت در امر بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی منطقه را از جمله برنامه های پیش روی اتاق فکر آموزش و پرورش منطقه زارچ دانست.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با بیان اینکه  پیشرفت وضعیت آموزش و پرورش در گرو همکاری ، همدلی و ارائه نظرات علمی و سازنده معلمان و دانش آموزان می باشد افزود: در اِینده با برگزاری جلسات اتاق فکر ، نشستهای علمی با هدف شناسایی و تقویت مشکلات و ظرفیتها آموزش وپرورش شاهد رشد روز افزون مجموعه آموزش و پرورش خواهیم بود.

درابتدای جلسه " انتظاری " معاون آموزش و نماینده اتاق فکر اداره آموزش و پرورش زارچ در استان به تشریح اهداف تشکیل برنامه های اتاق فکر استان و منطقه پرداخت.

 راههای فعال کردن اتاق فکر  ،  نحوه انتخاب دستور کار جلسات  ، دعوت از صاحب نظران آموزش وپرورش  و پیگیری مصوبات جلسات  از جمله موضوعات  مورد  بحث و تبادل نظر  اعضا بود.