نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن نیکوکاری

جشن نیکوکاری


جشن نیکوکاری
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ دانش آموزان دبستان شهید اخوان رحیمی با برپایی مراسمی با شکوه در حضور مسولین بخش به جمع آوری هدایای خود جهت کمک به نیازمندان برآمدند و  پیام انسان دوستی خود را بدین شکل به دیگران نشان دادند.
کمالی ریاست آموزش و پرورش با اشاره به آیین زیبای کمک به دیگران دانش آموزان را تشویق به ادامه این راه پرسعادت نمودند.