نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن الفبا

جشن الفبا


جشن الفبای پایه اولی ها

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ  دانش آموزان پایه اول ابتدایی در روز چهارشنبه  5 خرداد در سالن شهدای بسیج زارچ و با حضور مسئولین بخش  آموختن الفبای فارسی را جشن میگیرند .