نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی متوسطه از طریق شبکه آموزش سیما

جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی متوسطه از طریق شبکه آموزش سیما 

برنامه زمانبندي آموزش كتب درسي دانش آموزان دوره هاي تحصيلي متوسطه نظری / فنی و حرفه ای به شرح زیر می باشد:

روز شنبه، مورخ ١٢/١٠/ ٩٨

متوسطه اول
08:00 رياضی هفتم متوسطه اول
08:30 رياضی هشتم متوسطه اول

متوسطه دوم(شاخه نظري)
11:30 شيمی3 (پايه12 متوسطه)
15:00 عربی 2 (پايه11 علوم انسانی)
15:30 عربی 3 (پايه12 علوم انسانی)

متوسطه دوم(شاخه فني و حرفه اي)
16:00 درس اخلاق حرفه ای (هنرستان های فنی حرفه ای و كار دانش)
16:25 كارگاه نوآوری و كار آفرينی (پايه 11 هنرستان های فنی حرفه ای و كار دانش)