نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جانمایی زمین فوتبال ساحلی در دبیرستان علی بن ابیطالب

جانمایی زمین فوتبال ساحلی در دبیرستان علی بن ابیطالببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ، طی جلسه ای در دبیرستان نمونه علی بن ابیطالب زارچ با حضور"ابوالفضل شبانی"  معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل،"مهدی قائنی" رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل،"سید احمد حسینی تبار" رئیس اداره سلامت و تندرستی  و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ درخصوص جانمایی، تامین اعتبار و احداث زمین فوتبال ساحلی در این مدرسه بحث و تبادل نظر شد.

گفتنی است در پایان از قرائت خانه دبیرستان نمونه علی بن ابیطالب بازدید به عمل آمد.