نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم و معارفه مدیران جدید امام حسن مجتبی (ع ) و شهید خسروی

تکریم و معارفه مدیران جدید امام حسن مجتبی (ع ) و شهید خسروی


مدیران دبیرستان های دوره اول خسروی و نمونه امام حسن

مدیران جدید دبیرستان های های نمونه امام حسن مجتبی (ع) و شهید محمد رضا خسروی منصوب شدند .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش ، معاونین آموزشی و پرورشی و پشتیبانی  با حضور در دبیرستان های نمونه امام حسن مجتبی  (ع) و شهید خسروی آقای کاظم دریایی پور  را به عنوان مدیر نمونه دولتی امام حسن مجتبی (ع) و خانم فاطمه داراب  را به عنوان مدیر جدید دبیرستان شهید خسروی منصوب کردند و از زحمات و تلاش های مدیران قبلی آقای علی شیرزاد و فاطمه ابوترابی  تشکر و قدر دانی کردند .

در ادامه کمالی افزود مدیران بایست با برنامه ریزی و مدیریت منابع موجبات پیشرفت و رشد در زمینه آموزشی و پرورشی دانش آموزان را در سرلوحه کار خود قرار دهند .