نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع کتب درسی دانش آموزان دوره های ابتدایی و پیش دانشگاهی

توزیع کتب درسی دانش آموزان دوره های ابتدایی و پیش دانشگاهی


توزیع کتب درسی دانش آموزان دوره های ابتدایی و پیش دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ، 2059 جلد کتب درسی دوره اول و دوم ابتدایی و 86 جلد کتب پیش دانشگاهی به مدیران واحد های آموزشی مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی منطقه زارچ جهت توزیع در بین دانش آموزان تحویل داده شد.

" زارع " کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : مدیران مدارس می توانند از تاریخ 93/05/30 تا 06/06/ 93 جهت دریافت کتب درسی دانش آموزان به دبستان شهید صمدی مراجعه نمایند.