نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع برچسب های(هولوگرام) شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به فرهنگیان

توزیع برچسب های(هولوگرام) شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به فرهنگیان


توزیع برچسب های(هولوگرام) شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ کارشناس تعاون و امور رفاهی اداره آموزش و پرورش زارچ گفت : این برچسب ها که جایگزین کارت های طلایی سابق خواهد شد فرهنگیان می توانند با ارائه آن همراه دفترچه به مراکز خدمات درمانی و کلینیک ها و داروخانه ها، از مزایای بیمه طلایی و تکمیلی استفاده نمایند. 

" ابوترابی " با بیان این مطلب که مجموعه آموزش و پرورش تمام تلاش خود را در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر خواهند داشت، تا همکاران در زمینه  بیمه طلایی مشکلی نداشته باشند اظهار داشت : با پیگیری بعمل آمده کلیه پزشکان منطقه آمادگی خود را جهت عقد قرار داد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اعلام که بزودی قرارداد نهایی و به نحو مطلوب اطلاع رسانی خواهد شد.