نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توجه ویژه به منابع انسانی و مسائل آموزش و پرورش:لازمه رشد و پیشرفت استان/ عزم جدی استان برای حل مسائل آموزش و پرورش و سامان اقدامات لازم برای این حوزه/ اتخاذ تصمیمات حوزه آموزش و پرورش به صورت کارشناسی و متناسب با نیازهای روز و آینده در گرو تشکیل هیئت های های اندیشه ورز و استفاده از تجربیات پیشکسوتان و نظرات نو معلمان/تهیه برش استانی و شهرستانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و انطباق آن با شرایط استان به صورت ویژه پیگیری شود

توجه ویژه به منابع انسانی و مسائل آموزش و پرورش:لازمه رشد و پیشرفت استان/ عزم جدی استان برای حل مسائل آموزش و پرورش و سامان اقدامات لازم برای این حوزه/ اتخاذ تصمیمات حوزه آموزش و پرورش به صورت کارشناسی و متناسب با نیازهای روز و آینده در گرو تشکیل هیئت های های اندیشه ورز و استفاده از تجربیات پیشکسوتان و نظرات نو معلمان/تهیه برش استانی و شهرستانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و انطباق آن با شرایط استان به صورت ویژه پیگیری شود به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دکتر مهران فاطمی در جلسه گفتگوی صمیمی با نمایندگان فرهنگیان استان، با بیان اینکه این جلسات به لحاظ شکلی و محتوایی برای ما موضوعیت دارد، گفت: لازمه رشد و پیشرفت استان و ارتقاء جایگاه آن از وضعیت کنونی، توجه ویژه و نه تشریفاتی به منابع انسانی، مسئله فرهنگیان و آموزش و پرورش است. 

وی در ادامه ضمن استقبال از برگزاری جلسات با فرهنگیان به صورت تخصصی و موضوعی تر جهت بهره مندی از نقطه نظرات آن ها و احصاء چالش ها و دغدغه های موجود، از عزم جدی استان برای پیگیری و حل مسائل حوزه آموزش و پرورش استان و سامان اقدامات لازم در این حوزه خبرداد.

استاندار یزد شورای آموزش و پرورش استان را کانون اتخاذ تصمیمات راهبری این حوزه دانست و اظهارداشت: اداره جلسات شورای آموزش و پرورش به صورت کارشناسی و تصویب مصوبات آن متناسب با نیاز روز و آینده استان نیازمند هیئت های اندیشه ورز، متفکرین، پیشکسوتان، نومعلمان و افکار متفاوت موجود در آموزش و پروش است و نباید صرفا به نظرات و دستگاه های اعضای فعلی شورا بسنده کرد‌.

دکتر فاطمی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی به غنای شورای آموزش و پرورش و اتخاذ تصمیمات برای جامعه بزرگ فرهنگی آن می افزاید، گفت: باید از نظرات و ظرفیت بی بدیل پیشکسوتان و نو معلمان استفاده شود و مسائل این حوزه را در چارچوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تقویت تدین، تفکر و تعقل در نسل آموزش و پرورش و نسل جوان کشور به عنوان یکی از مسائل مهم یاد و بر توجه ویژه به این مقوله تاکید کرد.

دکتر فاطمی یکی از راه های تامین منابع پایدار برای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش را ایجاد سازمان اقتصادی آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: وقف؛ یکی از مهمترین تمهیدات دین اسلام در راستای دوراندیشی و ایجاد منابع پایدار برای ترویج فرهنگ غنی اسلام است لذا شکل گیری سازمان اقتصادی قانونی، شفاف و در خدمت فرهنگیان نیز می تواند مقوم فعالیت های فرهنگی، تربیتی و آموزشی استان باشد.

 استاندار یزد خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه اگر یکی از دغدغه های امروز استان بحث توسعه مشاغل فنی است لازمه آن، مهارت آموزی است و این مهارت در هنرستان های استان به دانش آموزان آموخته می شود بنابراین در صورت کمبود تجهیزات و نبود زیرساخت های آموزشی مورد نیاز در این مراکز، نمی توان انتظار حل مسئله اشتغال استان را داشت.

وی با بیان اینکه انجام کارهای موثر و بزرگ قرآنی، فرهنگی و تربیتی نیاز به پشتوانه مالی پایدار دارد، گفت: در صورت عدم ورود جدی و پرقدرت به این حوزه ها، بخش زیادی از استعدادهای بی بدیل دانش آموزان ممکن است نادیده گرفته شده و ضایع شود.

دکتر فاطمی در بخش دیگری از سخنانش بر تهیه برش استانی و شهرستانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، انطباق آن با شرایط استان و نگاه عملیاتی و اجرایی داشتن به آن تاکید کرد و گفت: این موارد باید در قالب کارگروه هایی به بحث و بررسی گذاشته شود و خروجی کارگروه ها در شورای آموزش و پرورش ارائه و در نهایت تصمیمات لازم برای آن های اتخاذ گردد.

استاندار یزد در پایان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در دولت جهت پرداخت معوقات معلمان خرید خدمت در ماه جاری، عنوان کرد: تلاش دولت بر این است که تا شهریورماه همه معلمان خرید خدمات استخدام و دغدغه های آن ها حل شود.