نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ارسال کارنامه ضمن خدمت کارکنان دولت

تمدید مهلت ارسال کارنامه ضمن خدمت کارکنان دولتبدینوسیله به اطلاع فرهنگیان محترم می رساند امکان ارسال کارنامه های هر چهار بخش دوره توجیهی کارکنان دولت تا تاریخ 5 دیماه تمدید گردید .