نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم

تقویم


1

شهریور ماه

روز بزرگداشت ابو علی سینا- روز پزشک

2

شهریور ماه

شهادت امام حسن مجتبی(ع) به روایتی- آغاز هفته دولت

5

شهریور ماه

روز بزرگداشت زکریای رازی- روز داروسازی- روز کشتی

12

شهریور ماه

روز مبارزه با استعمار انگلیس(سالروز شهادت رییسعلی دلواری)

13

شهریور ماه

روز تعاون- روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی

15

شهریور ماه

اربعین حسینی (تعطیل)

17

شهریور ماه

قیام 17 شهریور( 1357ه ش)

21

شهریور ماه

روز سینما

23

شهریور ماه

رحلت پیامبر اکرم (ص)-شهادت امام حسن مجتبی(ع) - تعطیل

25

شهریور ماه

شهادت امام رضا (ع)- تعطیل

26

شهریور ماه

هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه

27

شهریور ماه

روز شعر و ادب فارسی- روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار

31

شهریور ماه

آغاز جنگ تحمیلی- آغاز هفته دفاع مقدس