نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر از خدمات "محمدکمالی" ریاست سابق آموزش و پرورش منطقه

تقدیر و تشکر از خدمات "محمدکمالی" ریاست سابق آموزش و پرورش منطقهامام جمعه منطقه به اتفاق ریاست و معاونین اداره با حضور در منزل "محمدکمالی" ریاست سابق اداره آموزش و پرورش زارچ از وی تقدیر نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در این دیدارکه با حضور "سیدمحمودروحانی طباطبایی" امام جمعه منطقه صورت گرفت از زحمات و خدمات ریاست سابق آموزش و پرورش زارچ در طول سی سال خدمت صادقانه در عرصه تعلیم و تربیت تقدیر شد.