نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره و مدیر دبیرستان بنت الهدی از پیشکسوت بازنشسته

تقدیر ریاست اداره و مدیر دبیرستان بنت الهدی از پیشکسوت بازنشستهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در مراسمی با حضور"حسین صفری" ریاست آموزش و پرورش،"عباسعلی سرداری" کارشناس حراست و کادر دبیرستان بنت الهدی از زحمات و خدمات سی ساله سرکار خانم "شهلا فرد زاده" مدیر قبلی دبیرستان بنت الهدی زارچ تقدیر شد.