نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره استعداد های درخشان از مجریان طرح شهاب

تقدیر ریاست اداره استعداد های درخشان از مجریان طرح شهاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره استعداد های درخشان استان یزد با حضور در اداره آموزش و پرورش زارچ، از کارشناس فناوری وآموزش ابتدایی منطقه به دلیل مشارکت در اجرای طرح ملی شهاب با اهدا لوح تقدیر قدردانی نمود.