نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره از پرسنل اداره اوقاف

تقدیر ریاست اداره از پرسنل اداره اوقافبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست به اتفاق کارشناس حراست اداره با حضور در اداره اوقاف منطقه هفته وقف را تبریک عرض نمود و از پرسنل این اداره تقدیر کرد.

در این دیدار همچنین در خصوص موقوفه های مربوط به مدارس و آموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.