نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر ریاست اداره از دونفر از کارمندان اداره به مناسبت روز جهانی معلولین

تقدیر ریاست اداره از دونفر از کارمندان اداره به مناسبت روز جهانی معلولینبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت روز جهانی معلولین از دو نفر از کارمندان اداره آموزش و پرورش زارچ تقدیر شد.

"سعیده بهادرزاده" معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش و "حسین صفری" ریاست اداره زارچ در حاشیه بازدید یک روزه حوزه آموزش ابتدایی از منطقه از دو نفر ازکارمندان اداره با اهدا لوح سپاس تقدیر نمودند.