نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از معلمان

تقدیر از معلمان


ادای احترام به مقام معلم با تقدیم گل

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ همراه با بخشدار و سایر مسئولین بخش در مدارس منطقه حضور یافتند و به مقام معلم ادای احترام کردند .