نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان برگزیده جشنواره های نوجوان سالم، سفیران سلامت دانش آموزی و مسابقات فرهنگی،هنری

تقدیر از دانش آموزان برگزیده جشنواره های نوجوان سالم، سفیران سلامت دانش آموزی و مسابقات فرهنگی،هنریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره به اتفاق کارشناسان حراست،تربیت بدنی و سلامت و فرهنگی هنری با حضور در تعدادی از مدارس منطقه از دانش آموزان برگزیده جشنواره های نوجوان سالم و سفیران سلامت دانش آموزی و همچنین مسابقات فرهنگی،هنری منطقه با تقدیم لوح تقدیر وجوایزتقدیر نمودند.