نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان برتر کلاس فوق برنامه قرآن دبیرستان شهید ذاکری

تقدیر از دانش آموزان برتر کلاس فوق برنامه قرآن دبیرستان شهید ذاکریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "محمدکمالی" ریاست آموزش و پرورش زارچ به اتفاق معاونت پرورشی این اداره با حضور در کلاس فوق برنامه قرآن دبیرستان شهید ذاکری از دانش آموزان برتر این کلاس با تقدیم هدیه تقدیر نمودند.