نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان برتر هنرستان شهید مدنی

تقدیر از دانش آموزان برتر هنرستان شهید مدنیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دانش آموزان برتر هنرستان شهید مدنی زارچ در سال تحصیلی 97-96 در زمینه های مختلف آموزشی،تربیتی و قرآنی  با اهدا هدایا مورد تقدیر قرار گرفتند.