نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستانهای شهید ترابی و قمر بنی هاشم(ع)

تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستانهای شهید ترابی و قمر بنی هاشم(ع)به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مرحله اول آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول و تورنی ریاضی دبیرستانهای پسرانه شهید ترابی و دخترانه قمر بنی هاشم(ع)با حضور ریاست اداره،معاونت آموزشی، کارشناسان حراست و آموزش متوسطه و دبیران آموزشگاه برگزار و دانش آموزان برتر و دارای پیشرفت تحصیلی در سه پایه با تقدیم هدایا مورد تقدیر ریاست اداره آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه قرار گرفتند.