نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستانهای بنت الهدی و نمونه امام حسن(ع)

تقدیر از دانش آموزان برتر دبیرستانهای بنت الهدی و نمونه امام حسن(ع)به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، از دانش آموزان برتر آزمون علمی و تورنی ریاضی دبیرستان متوسطه اول نمونه امام حسن(ع) و متوسطه دوم بنت الهدی با حضور ریاست اداره،معاونت آموزشی، کارشناسان حراست و آموزش متوسطه و دبیران آموزشگاه برگزار و دانش آموزان برتر هر کلاس در سه پایه با تتقدیم هدایا مورد تقدیر ریاست اداره آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه قرار گرفتند.