نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیرریاست اداره از همکاران به مناسبت روز مهندس

تقدیرریاست اداره از همکاران به مناسبت روز مهندسبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق کارشناسان حراست و آموزش با حضور در تعدادی از آموزشگاه های منطقه 5 اسفندماه را به همکاران مهندس منطقه تبریک گفتند.