نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته برنامه ریزی دومین هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

تشکیل کمیته برنامه ریزی دومین هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، 17 آبان جلسه کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور کمالی "ریاست اداره آموزش و پرورش و معاونین اداره در محل دفتر ریاست اداره برگزار گردید.

در این جلسه کمالی " هدف از گرد هم آمدن امروز ما تغییر نگرشمان و سمت و سو دادن به فعالیتمان، بالا رفتن سطح آگاهی ما و نحوه بکارگیری این اطلاعات و آگاهی ها در دانش آموزانمان می باشد چه بسا که گاهی اوقات ما درباره مسائلی اطلاعات لازم را داریم ولی نمی توانیم خوب آن را به کار بگیریم و حضور ما در چنین نشستهایی جهت آموختن نحوه بکارگیری اطلاعات ضروری می باشد.

وی افزود" اگر همکاران ما جهت بازدید به مدرسه بروند و با نگاه به ظواهر بگویند که مشکلی نیست و به روال عادی بپردازند این خوش خیالی است، چرا که باید به عمق مسائل نگریست و به آسیبهای موجود در اطرافمان نگاه کنیم و در جهت جلوگیری و مراقبت از همه آسیبهای اجتماعی بر روی دانش آموزان کار نماییم ، ما علاوه برتقویت کارهای آموزشی باید به جنبه تربیتی آنها نیز توجه لازم را داشته باشیم.

درادامه افزود" باید آسیبهای جدید را شناخت و راههای مقابله با آن را به دانش اموزان آموخت چه بسا پیشگیری نکردن از آسیب های ا جتماعی سبب افزایش آسیبها شده و خطرات جدی تری را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه جلسه اعضای حاضر به بیان آسیبهای موجود در مدارس و محیط دانش آموزان پرداختند و مقرر گردید از مشاورین و کارشناسان ارگانهای مرتبط دعوت بعمل آید .

در انتهای جلسه  مقرر گردید ، مراسم نمادین  در دبیرستان شهید ذاکری برگزار گردد.