نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دومین جلسه مدیران همیار مدارس ابتدایی

تشکیل دومین جلسه مدیران همیار مدارس ابتدایی


تشکیل دومین جلسه مدیران همیار مدارس ابتدایی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ دومین جلسه مدیران همیار ابتدایی روز یکشنبه   با حضور رئیس اداره ، معاون پشتیبانی، کارشناسان آموزش ابتدایی ،   ارزیابی عملکرد و همچنین مدیران  مدارس ابتدایی زارچ در محل اداره برگزار شد. در این جلسه ابتدا کمالی رئیس اداره از مدیران در رابطه با اجرای برنامه ها و طرح های شروع سال تحصیلی قدردانی و تشکر کرد و خواستار پای بند بودن  مدیران به قوانین اداری و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های اداره  شد و در نهایت آرزوی موفقیت برای مدیران در جهت پیشبرد اهداف عالی آموزش و پرورش در آموزشگاههای نمود.

در ادامه زارع کارشناس آموزش ابتدایی ضمن تشکر از مدیران درخصوص تکمیل سازماندهی مدارس ، شرایط پوشه کار و دفتر فرآیند مدیریت مدرسه ، گواهی شروع به کار معلمان از سوی مدیر ، مشخص نمودن دانش آموزان با نیازهای ویژه و برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی توصیفی سخنانی را متذکر شد.

در ادامه مدیران به بررسی مسائل و مشکلات موجود در مدرسه خود اشاره نمودند و خواستار مرتفع شدن آنها از طرف مسئولین اداره شدند.