نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه نیروهای خدماتی

تشکیل جلسه نیروهای خدماتی


تشکیل جلسه نیروهای خدماتی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ با توجه به آماده سازی مدارس جهت شروع سال تحصیلی و شروع فعالیت کمیته های پروژه مهر جلسه نیروهای خدماتی در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

" کمالی" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن تشکر از فعالیتهای این نیروها در سال گذشته خواستار همكاري هرچه بيشتر نيروهاي خدماتي در آماده سازي مدارس در راستاي پروژه مهر گرديد.

در ادامه کارشناس تدارکات نکات مورد نظر خود را که نیروهای خدماتی می بایست در سال تحصیلی جدید مدنظر داشته باشند یاداوری نمودند و به کارگیری موارد تشویقی و... برای نیروهای خدماتی فعال که مسئولیت پذیر هستند قول مساعد داد