نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه

تشکیل جلسه اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه


تشکیل جلسه اولیاء و مربیان دبیرستان فاطمیه
جلسه انجمن اولیاء و مربیان  با حضور اولیاء دانش آموزان  و مسئولین و مربیان مدرسه در دبیرستان فاطمه برگزار گردید
در این جلسه  کمالی ، ریاست اداره آموزش و پرورش در جمع مربیان و اولیاء حضور یافتند و  به بیان نکاتی پیرامون تربیت فرزندان و نقش موثر والدین در پرورش استعداد های دانش آموزان پرداختند .