نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکر دانش آموزان دبستان غیر دولتی عفاف از پرسنل آتش نشانی زارچ

تشکر دانش آموزان دبستان غیر دولتی عفاف از پرسنل آتش نشانی زارچ


تشکر دانش آموزان دبستان غیر دولتی عفاف از پرسنل آتش نشانی زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ به مناسبت روز آتش نشانی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی عفاف از پرسنل آتش نشانی زارچ تشکر کردند

شایان ذکر است در این مراسم پرسنل آتش نشانی ضمن تشکر از حضور دانش آموزان ،کلیه فعالیتهای این مجموعه را برای دانش آموزان شرح دادند و آموزش های لازم جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه و رعایت نکات ایمنی در خانه ومدرسه توسط این پرسنل به دانش آموزان داده شد