نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح شیونامه ی بسته حمایتی از مدارس غیردولتی

تشریح شیونامه ی بسته حمایتی از مدارس غیردولتی


تشریح شیونامه ی بسته حمایتی از مدارس غیردولتی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ در ابتدای جلسه رئیس اداره و ستاد برنامه های حمایتی مدارس غیردولتی گفت: با توجه به سیاستهای وزارت و تاکیدات اداره کل متبوع مبنی بر توسعه و حمایت از مدارس غیرولتی  باید به این امر با توجه به نیاز منطقه و کیفیت بخشی به این مدارس برنامه ریزی کرد

" محمد کمالی"  خاطر نشان کرد: در سال گذشته زمینه اخذ مجوز و حمایت همه جانبه از یک مدرسه ابتدایی  غیردولتی انجام گرفت و خوشبختانه نتایح موثری حاصل شد وهم اکنون زمینه حضور دو دبستان غیردولتی و چند آموزشگاه علمی آزاد دیگر در سال آینده در حال فراهم شدن می باشد.


در ابتدا دبیر جلسه ضمن تشریح شیوه نامه خاطر نشان کرد: خوشبختانه تدابیری مناسب جهت استقبال از متقاضیان مدارس و مراکز غیردولتی اتخاذ گردیده است و امیدواریم در آینده شاهد رشد 20/. مدارس غیردولنی  دوره ابتدایی و رشد 40/. مراکز غیردولتی در منطقه باشیم


در ادامه اعضا نظرات و پیشنهادات خود  جهت ارائه راهکار عملی بسته حمایتی از مدارس غیردولتی بیان نمودند.و در پایان مقرر گردید تسهیل فرایند صدور مجوز تاسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی در کوتاه ترین زمان ، حمایت مالی از مدارس غیردولتی و در صورت نیاز مدارس غیردولتی به وسایل کمک آموزشی حوزه پشتیبانی همکاری نماید.

گفتنی است دو دبستان و دبیرستان غیردولتی، 4آموزشگاه علمی آزاد و 6مرکز پیش دبستانی د ر امر آموزش و پرورش دانش آموزان  منطقه زارچ مشارکت دارند.