نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسلیت به همکار

تسلیت به همکار


سرکار خانم پور صادقی

بدینوسیله درگذشت مادر بزرگوار سرکار خانم پور صادقی را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گوییم  . 

مراسم  بدین شرح می باشد