نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از هنر جویان حائز رتبه برتراستانی در رشته روزنامه دیواری

تجلیل از هنر جویان حائز رتبه برتراستانی در رشته روزنامه دیواری 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، با حضور" فلاحتی" رئیس اداره آموزش های فنی حرفه ای و کار دانش اداره کل،"زارع" کارشناس مسئول رشته های کاردانش،"خانم صادقی" سرگروه رشته های حسابداری،مدیر آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش زارچ، ازهنر جویان پایه دهم حسابداری در رشته (روزنامه دیواری)حائزمقام دوم استانی، با اهدای لوح و هدیه ای  از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تجلیل شد.