نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از هنر آموزان حائز رتبه برتر کشوری و استانی در رشته های روزنامه دیواری ،ماکت سازی و ورزشی

تجلیل از هنر آموزان حائز رتبه برتر کشوری و استانی در رشته های روزنامه دیواری ،ماکت سازی و ورزشیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، با حضور امام جمعه،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره ورزش جوانان و مسئول دو میدانی زارچ از هنرآموزان هنرستان کوثر در رشته های دو میدانی، روزنامه دیواری و ماکت سازی که رتبه کشوری  و استانی کسب نمودند؛ با اهدای لوح و هدیه ای تجلیل شد.

گفتنی است دراین آیین ازهنرآموزان پایه دهم حسابداری در رشته (روزنامه دیواری)حائزمقام دوم استانی،هنرآموزان دوازدهم معماری در رشته (ماکت سازی)حائز مقام سوم استانی و از هنر آموز فاطمه وحیدی پایه دهم رشته گرافیک حائز مقام کشوری در مسابقات دو میدانی تجلیل شد.