نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از فرهنگی بازنشسته "محمدعلی کمالی" در شورای دبیران دبیرستان شهید ذاکری

تجلیل از فرهنگی بازنشسته "محمدعلی کمالی" در شورای دبیران دبیرستان شهید ذاکریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، شورای دبیران دبیرستان متوسطه اول شهید ذاکری با حضور ریاست اداره برگزار شد.

در این جلسه همچنین از "محمدعلی کمالی" معاون آموزشی سابق این دبیرستان به پاس 30سال خدمت در آموزش و پرورش تقدیر شد.