نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان شرکت در طرح داناب و سواد آبی

تجلیل از دانش آموزان شرکت در طرح داناب و سواد آبیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، با حضور خانم"حسینی زاده" مدیر طرح داناب و سواد آبی در استان یزد از دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی حائز رتبه 3 استانی در مسابقات مناظره دانش آموزی سواد آبی با اهدای  لوح و هدایایی تجلیل شد.

همچنین در این نشست از دانش آموزان شرکت در طرح داناب با حضور مدیر آموزش و پرورش زارچ و رابطین طرح داناب و سواد آبی در شهرستان زارچ تجلیل شد.