نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان تیم هندبال متوسطه اول منطقه

تجلیل از دانش آموزان تیم هندبال متوسطه اول منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کمالی ریاست، زارع معاون پرورشی، سرداری کارشناس حراست و مطهری کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در مدارس امام حسین(ع) ،شهید ذاکری و شهید ترابی  از دانش آموزان شرکت کننده در تیم هندبال متوسطه اول منطقه به پاس کسب مقام سوم در مسابقات استانی تقدیر به عمل آوردند.