نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان تلاشگر دبستان شهید محمد کریمی

تجلیل از دانش آموزان تلاشگر دبستان شهید محمد کریمی


تجلیل از دانش آموزان تلاشگر دبستان شهید محمد کریمی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در صبحگاه این آموزشگاه رعایت نظم و انضباط و مطالعه مستمر را از جمله عوامل دانش آموزان موفقیت دانش آموزان تلاشگر عنوان کرد.  

در ادامه " شریفی " مدیر آموزشگاه شهید محمد کریمی  از مدیریت اداره آموزش و پرورش زارچ  به جهت حمایتهای بی دریغ از  طرح های آموزشی و پرورشی  این آموزشگاه در سال تحصیلی جاری تقدیر نمود. 

در پایان از دانش آموزان تلاشگر این آموزشگاه تجلیل بعمل آمد.