نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش از پرسنل اداره ورزش و جوانان منطقه زارچ تقدیر شد.

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش از پرسنل اداره ورزش و جوانان منطقه زارچ تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور امام جمعه، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ وپاسداران ناحیه مقاومت بسیج روح الله زارچ در اداره ورزش و جوانان منطقه از زحمات و خدمات ارزنده کارکنان اداره تربیت بدنی و ورزش تقدیر و تشکر شد.

گفتنی است هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود

همچنین در پایان این مراسم با اهدا ی هدیه ای از زحمات پرسنل خدوم اداره ورزش و جوانان تجلیل به عمل آمد.