نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسبت دهه فجر انقلاب

به مناسبت دهه فجر انقلاب


جلسه مدیران مدارس به عنوان«طرح هر خانه یک زنگ انقلاب» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" با بیان«طرح هر خانه یک زنگ انقلاب » گفت: باتوجه به گسترش سویه امیکرون و مجازی شدن مدارس امسال باید نسبت به سال های قبل انقلابی پرشور و نشاط تری داشته باشیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به مدیران مدارس گفت: از ساعت 9 الی 10 صبح کلاس های مجازی تعطیل و همزمان با سراسر کشور زنگ انقلاب راس ساعت 9:33 دقیقه، توسط دانش آموزان با در دست داشتن پرچم انقلاب درب منازل و سرکوچه ها زده می شود.

در ادامه جلسه در مورد پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی بحث و گفتگو شد.