نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کمیته پرورشی و فرهنگی

برگزاری کمیته پرورشی و فرهنگی


برگزاری کمیته پرورشی و فرهنگی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ کمیته پرورشی و فرهنگی اداره آموزش وپرورش زارچ با موضوع  بررسی محورها و راهکارهای عملی در رابطه با تحقق شعار سال 93  برگزار شد
.
رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به موضوع اقتصاد و فرهنگ اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش بعنوان یک سازمان تاثیر گذار فرهنگی می تواند پشتیبان تحقق مقوله فرهنگ در جامعه باشد
.
کمالی به موضوع  فرهنگ اقتصادی در آموزش وپرورش اشاره کرد و اظهار داشت : اولین اقدام عملی در این راستا ایجاد و بالا بردن فرهنگ خرید ، صرفه جویی و..می باشد و مدیران و دبیران مدارس  بعنوان الگوی دانش آموزان می توانند تاثیر گذار باشند.

در ابتدای جلسه "عزیزی "دبیر جلسه ضمن ارائه  پیشینه ی از موضوع جلسه گفت: هدف این جلسه ارائه راهکارهای عملی این اداره در جهت تحقق شعار سال 93 می باشد
 
وی اظهار داشت: مشارکتهای مردمی در جهت همیاری با آموزش و پرورش در تحقق شعار سال بسیار اهمیت دارد

در این جلسه سایر اعضا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر گردید راهکارها به اداره کل ارسال شود