نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه کیت آموزشی ریاضی در زارچ

برگزاری کارگاه کیت آموزشی ریاضی در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ کارگاه کیت آموزشی ریاضی با حضور شریفی"مدرس دوره، بیات "کارشناس ابتدایی و جمعی از معلمین منطقه در سالن شهدای دانش آموز زارچ برگزار گردید .