نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه های ندای تحول پایه دوم و سوم ابتدایی زارچ

برگزاری کارگاه های ندای تحول پایه دوم و سوم ابتدایی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ کارگاه  ندای تحول پایه های دوم و سوم با حضور  بیات " کارشناس ابتدایی و سرگروههای آموزشی بهمراه جمعی از معلمین در دبستان ابن سینا برگزار گردید.