نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه سرگروههای آموزشی استان در زارچ

برگزاری کارگاه سرگروههای آموزشی استان در زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ؛ دوشنبه 22 آذر کارگاه آموزشی سرگروههای ابتدایی با حضور" ابراهیمی " رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل و جمعی از سرگروههای ابتدایی استان، " انتظاری " معاون آموزشی ، " بیات " کارشناس آموزش ابتدایی زارچ ، " شریفی " مدیر دبستان و جمعی از مسئولین در دبستان شهید محمد کریمی زارچ برگزار گردید.