نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزش استعداد یابی هندبال

برگزاری کارگاه آموزش استعداد یابی هندبال به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه آموزش استعداد یابی هندبال با حضور شاکری ،مدرس و مربی فدراسیون هندبال و معلمان تربیت بدنی منطقه در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.