نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه آموزگاران،با حضور سرگروه های استانی

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه آموزگاران،با حضور سرگروه های استانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارگاه آموزشی سرگروه های آموزشی استانی ابتدایی در محل دبیرستان بنت الهدی زارچ برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور آموزگاران ابتدایی منطقه تشکیل شد، مباحث بودجه بندی کتب و مسائل مبهم کتب درسی پرداخته شد.